corona – update

 
Grondige revisie Protocol Verantwoord Zwemmen
(versie 2.1 – 02-07-2020)
Premier Rutte heeft veel versoepelingen op weg naar het ‘nieuwe normaal’ aangekondigd. Naar aanleiding van deze wijzigingen die per 1 juli 2020 in zijn gegaan, hebben wij een grondige revisie van het Protocol Verantwoord Zwemmen doorgevoerd.
Zaten we eerst in een ‘gesloten’ situatie waar enkele mogelijkheden toegestaan waren, zijn we met de zwembranche per 1 juli 2020 in een open situatie gekomen met nog een aantal restricties. Dit resulteerde in het opstellen van een nieuw protocol. Wij adviseren je dit Protocol Verantwoord Zwemmen versie 2.1 zeer grondig door te lezen en jouw beleid hierop aan te passen.
Protocol versie 2.1
Zojuist is versie 2.1 van het Protocol Verantwoord Zwemmen gepubliceerd. Belangrijkste wijziging hierin is dat de vastlegging van de gezondheidsverklaring is vervallen op aangeven van de Autoriteit Persoonsgegevens. Het is nadrukkelijk niet toegestaan deze gezondheidsgegevens vast te leggen. De vragen dienen wel gesteld te worden en bij bevestigende antwoorden kan er geen toegang tot de accommodatie worden verleend. Ten behoeve van de badinrichtingen is er ook een poster beschikbaar met deze vragen. Tevens is er een verduidelijking aangebracht ten aanzien van de afstandsregels bij groepsactiviteiten en banenzwemmen.
Belangrijkste wijzigingen in het Protocol Verantwoord Zwemmen 2.0 t.o.v. 1.6 (gepubliceerd op 30-6):
 • De fases van openstelling zijn verwijderd. We zijn van een situatie van ‘gesloten en deels open’ naar ‘open met een aantal restricties’ gegaan;
 • Kinderen t/m 12 jaar hoeven onderling en tot volwassenen geen 1,5 meter afstand meer te houden. Ook leden van 1 huishouden hoeven dat niet. Volwassenen dienen te allen tijde 1,5 meter afstand tot elkaar te houden;
 • Jongeren van 13 tot 18 jaar hoeven in elke situatie en op iedere locatie (dus zowel binnen als buiten) onderling geen 1,5 meter afstand meer te houden, maar wel tot volwassenen.
 • Tijdens activiteiten zelf is geen afstandsbeperking van kracht. Direct na de activiteit dient de 1,5 meter-norm weer in acht te worden genomen voor volwassenen onderling en van 13 tot 18-jarigen ten opzichte van volwassen;
 • Het is niet meer noodzakelijk voor zwemonderwijzers om tijdens de les afstand te houden tot leerlingen (tot 18 jaar);
 • Tijdens banenzwemmen is geen afstandsbeperking meer van kracht;
 • Volwassenen mogen tijdens het recreatief zwemmen weer in het pierenbad/waterspeelplaats aanwezig zijn met hun kinderen. Wel dienen zij altijd 1,5 meter afstand te houden tot andere volwassenen;
 • Bezoekers moeten geregistreerd worden en deze contactgegevens dienen minimaal 4 weken te worden bewaard;
 • Meer dan 100 bezoekers binnen of meer dan 250 bezoekers buiten dan is ook een gezondheidscheck verplicht (zie voorbeelddocument);
 • Je hoeft niet meer thuis de zwemkleding onder gewone kleding aan te doen;
 • Het advies ‘deel zo min mogelijk (speel- en drijf)materialen’ is verwijderd en dus niet meer van toepassing;
 • Toevoeging: zingen en schreeuwen is niet toegestaan.
Update Richtlijn ‘Veilig zwemmen in Coronatijd, Hygiëne en Desinfectie in Badinrichtingen’
Wijzigingen richtlijn versie 8 t.o.v. versie 7
De versoepeling van de landelijke richtlijnen per 1 juli is ook doorgevoerd in de richtlijn. Tevens zijn nieuwe inzichten na een internationaal congres over zwembadprotocollen (22 juni 2020) in de richtlijn verwerkt.
Dit betreft de volgende onderwerpen:
 • Zwemluiers
 • Ventilatie
 • Reiniging en desinfectie van oppervlakken
 • Invloed van hoesten, zingen en praten
 • Besmetting via zwembadwater
 • Ouder kind zwemmen
 • Recreatieve elementen bij binnen- en buitenbaden
 • Stoomcabines
 • Specifieke type bassins zoals zwemvijvers en sprayparks
 • Medisch Monitoring Onderzoek
Kijk op www.water-vrij.nl/organisaties voor de laatste versies van het protocol en de richtlijn en de veelgestelde vragen met bijbehorende antwoorden.
Het laatste nieuws vind je ook altijd hier.