corona – updates

Nieuwe maatregelen per 04-11 vanaf 22.00 uur

 De nieuwe maatregelen zijn verder concreet gemaakt door de stuurgroep vanuit de branche.

Er was eerst nieuws dat er wel zwemlessen door konden gaan voor kinderen t/m 12 jaar. Dit is nu helaas teruggedraaid.

 De VSG heeft zojuist bekend gemaakt dat de zwembaden helemaal moeten sluiten. Ook geen zwemles. André de Jeu: “Gisteravond liet de Rijksoverheid nog weten dat er een uitzondering gold voor de zwemlessen. Helaas heeft men vandaag laten weten dat zij dit hebben teruggedraaid. De zwembaden moeten dus helemaal dicht en mogen ook geen zwemles geven. Over twee weken zal weer worden overgegaan op de gedeeltelijke lockdown.”

De komende twee weken wordt er dus niet gezwommen.
=============================================================

Nieuwe maatregelen per 14-10 vanaf 22.00 uur-gedeeltelijke lock down

We worden opnieuw allemaal uitgedaagd om weer om te denken, morgen is de wereld weer anders.

De werkgroep uit de branche heeft nu gelukkig de uitwerking gedeeld, kijk ook op de website van de zwembond KNZB.

Algemeen

 • Douches blijven uit.
 • Thuis alvast je badkleding aandoen, een kort en minimaal verblijf in de kleedruimten om drukte te voorkomen.
 • We blijven ouders/begeleiders aanspreken en aandringen om een mondkapje te dragen (bij ons verplicht). Trainers, instructeurs en medewerkers dragen ook een mondkapje in publieke ruimten. Tijdens het geven van instructie hoeft het niet. Keuze van de zweminstructeur.

Maximale aantallen per ruimte
– Per zwembad, per ruimte is een maximum aantal van 30 personen toegestaan.
– Zwemmers t/m 17 jaar geen maximum aantal van 30. Geen 1,5 meter afstand van elkaar, wel tot iemand van >18 jaar.
– Zwemmers t/m 17 jaar en >18 jaar gecombineerd, totaal van maximaal 30 (inclusief de jeugd onder de 17 jaar).  Zwemmers t/m 17 jaar geen 1,5 meter afstand van elkaar, wel tot iemand van >18 jaar. Zwemmers >18 jaar wel 1,5 meter afstand van elkaar, ook van de zwemmers t/m 17 jaar.
–  >18 jaar, maximaal 30 personen. Allemaal 1,5 meter afstand van elkaar houden.

Zwemles

Bij reguliere zwemles verzoeken we de ouders vooraf om buiten te blijven.
Ouders van kinderen voor het A diploma mogen ook niet meer op de tribuneVanaf deze week zaterdag 17 en zondag 18 oktober dus geen ouders meer op de tribune bij alle lessen van zwemvereniging Atlantis.

Voor alle zwemleskinderen geld het volgende:

 1. Maximaal 1 begeleider per kind naar binnen (geen broertjes of zusjes mee naar binnen om drukte te verminderen). De begeleider draagt een mondkapje in het pand.
  2.   Begeleider en kind via de hoofdingang naar binnen
  3.   Kind omkleden en afgeven bij het zwembad
  4.   Begeleider via de verenigingsuitgang naar buiten en wachten tot de les ten einde is
  5.   Begeleider via de hoofdingang naar binnen (mondkapje op)
  6.   Kind afhalen en omkleden
  7.   Begeleider en kind via de verenigingsuitgang naar buitenVoor de zwemlessen gelden geen maximale aantallen bij kinderen onder de 18 jaar. Wat wel belangrijk is om het aantal ouders dus beperkt te houden, de drukte op de route van en naar het zwembad zo laag mogelijk houden door:
  –     Ouders vooraf duidelijk te vragen met 1 begeleider het zwemleskind te brengen en te halen, geen broertjes of zusjes mee naar binnen.
  –     Thuis al je zwemkleding aan, probeer je kind na de zwemles z.s.m. om te kleden door bijvoorbeeld een poncho te gebruiken of een snelle outfit mee te nemen. Zo kort mogelijk op de route, zo kort mogelijk in de kleedruimte
  –     Een mondkapje te dragen vanaf de ingang tot en met de uitgang. Het is een drukke route door het zwembad, houd jezelf en anderen veilig. Een mondkapje kan hierbij helpen.

  Banenzwemmen

Even geen banenzwemmen bij onze vereniging.

Recreatiezwemmen

Hier houden we ook een maximum van 30 personen aan, ook al zouden er voor een deel kinderen <18 jaar bij aanwezig zijn.
———————————————————————————————————-

Beste lezer,

Hieronder nog extra onder uw aandacht:
– Eenrichting verkeer en houd voldoende afstand!
– Begeleider en kind via de hoofdingang.
– Kind omkleden en afgeven bij het zwembad aan de zweminstructeur
– Kind afhalen bij de douche en omkleden na les aankleden in de 8 grote kleedkamers en eventueel in de wisselcabines en daarna uit via de verenigingsingang.
– B
egeleider en kind via de verenigingsuitgang naar buiten.

Op de route van en naar het zwembad blijft er een risico dat de 1,5 meter afstand niet kan worden gewaarborgd door de soms grote aantallen ouders en het onvoldoende rekening houden met elkaar. 

Verder: Bij binnenkomst in het Sloterparkbad  wordt u en uw kind door ons met non-contact thermometer op koorts getest.
– Loop door en ga u/uw kind uitkleden (in de wisselcabines) ga via de douches t zwembad
binnen en uw kind afgeven bij de zwemleider.
– Ten allen tijde 1,5 meter afstand tot volwassenen houden buiten water.
– Zoals altijd de regel is niet met buitenschoenen binnen in het bad op de witte tegels lopen.

Alvast veel dank voor de medewerking.

Vriendelijke groet,
Team Zwemvereniging Atlantis

Dameszwemmen-zondagen
info/inschrijvingen: 06-4325 9296
Op de maandagen (vaak) niet bereikbaar.

Mannenzwemmen-zaterdagen
Info/inschrijvingen (di,do,vr,za) 06-3948 1971
(Soms beperkt bereikbaar. Wordt zodra t kan teruggebeld/geappt).
==============================================================

 
Grondige revisie Protocol Verantwoord Zwemmen
(versie 2.1 – 02-07-2020)
Premier Rutte heeft veel versoepelingen op weg naar het ‘nieuwe normaal’ aangekondigd. Naar aanleiding van deze wijzigingen die per 1 juli 2020 in zijn gegaan, hebben wij een grondige revisie van het Protocol Verantwoord Zwemmen doorgevoerd.
Zaten we eerst in een ‘gesloten’ situatie waar enkele mogelijkheden toegestaan waren, zijn we met de zwembranche per 1 juli 2020 in een open situatie gekomen met nog een aantal restricties. Dit resulteerde in het opstellen van een nieuw protocol. Wij adviseren je dit Protocol Verantwoord Zwemmen versie 2.1 zeer grondig door te lezen en jouw beleid hierop aan te passen.
Protocol versie 2.1
Zojuist is versie 2.1 van het Protocol Verantwoord Zwemmen gepubliceerd. Belangrijkste wijziging hierin is dat de vastlegging van de gezondheidsverklaring is vervallen op aangeven van de Autoriteit Persoonsgegevens. Het is nadrukkelijk niet toegestaan deze gezondheidsgegevens vast te leggen. De vragen dienen wel gesteld te worden en bij bevestigende antwoorden kan er geen toegang tot de accommodatie worden verleend. Ten behoeve van de badinrichtingen is er ook een poster beschikbaar met deze vragen. Tevens is er een verduidelijking aangebracht ten aanzien van de afstandsregels bij groepsactiviteiten en banenzwemmen.
Belangrijkste wijzigingen in het Protocol Verantwoord Zwemmen 2.0 t.o.v. 1.6 (gepubliceerd op 30-6):
 • De fases van openstelling zijn verwijderd. We zijn van een situatie van ‘gesloten en deels open’ naar ‘open met een aantal restricties’ gegaan;
 • Kinderen t/m 12 jaar hoeven onderling en tot volwassenen geen 1,5 meter afstand meer te houden. Ook leden van 1 huishouden hoeven dat niet. Volwassenen dienen te allen tijde 1,5 meter afstand tot elkaar te houden;
 • Jongeren van 13 tot 18 jaar hoeven in elke situatie en op iedere locatie (dus zowel binnen als buiten) onderling geen 1,5 meter afstand meer te houden, maar wel tot volwassenen.
 • Tijdens activiteiten zelf is geen afstandsbeperking van kracht. Direct na de activiteit dient de 1,5 meter-norm weer in acht te worden genomen voor volwassenen onderling en van 13 tot 18-jarigen ten opzichte van volwassen;
 • Het is niet meer noodzakelijk voor zwemonderwijzers om tijdens de les afstand te houden tot leerlingen (tot 18 jaar);
 • Tijdens banenzwemmen is geen afstandsbeperking meer van kracht;
 • Volwassenen mogen tijdens het recreatief zwemmen weer in het pierenbad/waterspeelplaats aanwezig zijn met hun kinderen. Wel dienen zij altijd 1,5 meter afstand te houden tot andere volwassenen;
 • Bezoekers moeten geregistreerd worden en deze contactgegevens dienen minimaal 4 weken te worden bewaard;
 • Meer dan 100 bezoekers binnen of meer dan 250 bezoekers buiten dan is ook een gezondheidscheck verplicht (zie voorbeelddocument);
 • Je hoeft niet meer thuis de zwemkleding onder gewone kleding aan te doen;
 • Het advies ‘deel zo min mogelijk (speel- en drijf)materialen’ is verwijderd en dus niet meer van toepassing;
 • Toevoeging: zingen en schreeuwen is niet toegestaan.
Update Richtlijn ‘Veilig zwemmen in Coronatijd, Hygiëne en Desinfectie in Badinrichtingen’
Wijzigingen richtlijn versie 8 t.o.v. versie 7
De versoepeling van de landelijke richtlijnen per 1 juli is ook doorgevoerd in de richtlijn. Tevens zijn nieuwe inzichten na een internationaal congres over zwembadprotocollen (22 juni 2020) in de richtlijn verwerkt.
Dit betreft de volgende onderwerpen:
 • Zwemluiers
 • Ventilatie
 • Reiniging en desinfectie van oppervlakken
 • Invloed van hoesten, zingen en praten
 • Besmetting via zwembadwater
 • Ouder kind zwemmen
 • Recreatieve elementen bij binnen- en buitenbaden
 • Stoomcabines
 • Specifieke type bassins zoals zwemvijvers en sprayparks
 • Medisch Monitoring Onderzoek
Kijk op www.water-vrij.nl/organisaties voor de laatste versies van het protocol en de richtlijn en de veelgestelde vragen met bijbehorende antwoorden.
Het laatste nieuws vind je ook altijd hier.