Les en vrijzwemmen op de ZATERDAGEN

MANNEN en kinderen op de zaterdagen

LESSEN:

 1. 19.15 – 20.00  Kinderen t/m 12 jaar.  eginnersniveau 1,2,3,4 en voor de diploma’s ABC
  en zwemvaardigheid123.
  (tijdelijk) geen vrijzwemmen wegens Corona na nieuwe start. 
 2. 20.15 – 21.00  Volwassenen en jongeren. Beginners en iets gevorderden
  niveau 1,2,3,4/ABC
                          (tijdelijk) geen vrijzwemmen wegens Corona na nieuwe start.             
 3. 21.00 – 21.45  Zwemvaardigheid/survival bij voldoende inschrijvingen.
                          (tijdelijk) geen vrijzwemmen wegens Corona na nieuwe start.  
  NB:
  Kinderen t/m 12 jaar altijd onder begeleiding van een volwassene. Dus kind wordt gebracht naar de les en wordt ook opgehaald. 

LESGELDEN
Heel seizoen (33 lessen):  33 lessen x € 11,- = 363,- + €15,- inschrijvingskosten.
                                                         Bij een gebroken seizoen gelden andere tarieven.

VRIJ-/RECREATIEZWEMMEN op de zaterdagen. 
Tijd: 20.15 – 21.45
Kosten: € 4,50– per persoon (alle leeftijden).  
Rittenkaarten van 15 en 20 strippen aanwezig.
NB: Door aanhoudende problemen met jongeren op de zaterdagen hebben we besloten vanaf 7 maart 2020 GEEN jongeren onder de 16 zonder een volwassene begeleider (18+)  toe te laten. Deze volwassene is dan verantwoordelijk voor voor hen.   We zullen/kunnen om een legitimatie vragen.
———————————————————————————————————-

BETALINGSCONDITIE LESGELDEN:

Bij aanvang van de lessen een voorschot van minimaal € 100,- + € 15,-  en binnen 4 weken het resterend bedrag.
– Ouders met minimaal 2 eigen kinderen kunnen een betalingsregeling treffen zodat ze in een aantal termijnen kunnen betalen.

– Afspraken termijnbetalingen
1) Bij inschrijving voor 1 jaar/seizoen het totaalbedrag maximaal in 3 keer te betalen:
– Voorschot van minimaal € 100,- + inschrijvingskosten voor aanvang van de eerste les. De maand daarna de helft van het resterend bedrag en de rest 1 maand later.
– Bij 2 of meer leerlingen uit hetzelfde gezin dan in maximaal in 4 a 5 termijnen.
– Als de betalingsverplichting niet wordt nagekomen dan kan de toegang helaas geweigerd worden.

2) Bij inschrijving voor een halfjaar/halve seizoen het totaalbedrag maximaal in 2 keer te betalen:
– Voorschot van minimaal € 100,- + inschrijvingskosten voor aanvang van de eerste les. De maand daarna het resterende bedrag.
– Bij 2 of meer leerlingen uit hetzelfde gezin dan in maximaal in 3.
 Als de betalingsverplichting niet wordt nagekomen dan kan de toegang helaas geweigerd worden.

3) Bij inschrijving voor minder dan een half seizoen wordt gevraagd:
– Voorschot van minimaal € 100,- + inschrijvingskosten voor aanvang van de eerste les. Restbedrag binnen 2 weken.
– Als de betalingsverplichting niet wordt nagekomen dan kan de toegang helaas geweigerd worden.

Lesgelden en voorschotten kunnen per kas/per bank betaald worden (liefst per bank):

IBAN: NL85 INGB 0006 1456 71
T.N.V.: Zwemvereniging Atlantis
Omschrijving: Tel.nr. + naam leering + geboortedatum  

PROEFLES 1xKost € 15,- en als men doorgaat dan wordt het verrekend met het lesgeld. Als men niet doorgaat dan blijft het bij deze.
———————————————————————————————————-
BELANGRIJK:
 Ouders wonende in Amsterdam kunnen voor hun kinderen onder de 18 jaar  bij Jeugdfonds SPORT een aanvraag indienen. Voor meer informatie zie ons pagina Jeugdfonds SPORT.
OOK ouders die in ZAANDAM wonen kunnen voor hun kinderen onder de 18 een bedrag toegekend krijgen. Zij kunnen dan via www. meedoenzaanstad.nl aanvragen. In 2017 toekent Meedoen Zaanstad het hele bedrag zodat ouders geen eigen bijdragen hoeven te betalen.

NOTE:
 ALLES IS ONDER VOORBEHOUD. TARIEVEN EN VOORWAARDEN KUNNEN TUSSENTIJDS GEWIJZIGD WORDEN.