huisregels

REGELS van Zwemvereniging Atlantis zijn o.a.:

VEILIGHEID
– Zwembandjes verplicht bij kinderen die niet kunnen zwemmen. Bij de recreatie kant want kinderen die niet kunnen zwemmen laten we niet toe bij het wedstrijdbad. Alleen als ze op les zitten en dan is de zwemleider verantwoordelijk voor de eigen groep.
– We zullen bij calamiteiten (o.a.: ruzie met de toezichthouders of zwemmers,  bij niet luisteren naar de verantwoordelijke personen, bij verbaal en non-verbaal dreigen van zwemmers of toezichthouders) de beveiliging erbij halen en zo nodig ook de politie bellen.
– Diegene die zichzelf en/of een ander in gevaar brengt wordt verwijderd uit het zwembad en de toegang kan in de toekomst ook geweigerd worden. Dus niet rennen in het zwembad, niet duwen, niet met kauwgom of eten in de mond en niet met sieraden om zwemmen.
– Hou een veilige afstand van elkaar in het water.
– Mag in het zwembad geen foto’s genomen worden. Bij ontdekking kan uw mobiel ingenomen worden. Bij het weggaan kunt u uw toestel terugvragen.
LET OP: Luisteren naar de bevoegde personen ter plekke over advies of over veiligheid.
* Niet rennen in het zwemmen. Tegels kunnen glad zijn dus een ongeluk is zo gebeurd.
* Kinderen zonder diploma moeten altijd verplicht ARMBANDJES OM!
* Bij vrij-zwemmen-/recreatie-zwemmen: ouders zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen kind. We zijn geen opvang dus is de toezichthouder geen oppas voor uw kind. Toezichthouders moeten ervoor zorgen dat iedereen veilig kan zwemmen.

BETALING

–  Iedereen is zelf verantwoordelijk voor de eigen lesgeld. Jongeren onder de 18 de ouders.
–  Lesgelden dienen in een keer betaald te worden. Voor aanvang van de lessen een voorschot en het restbedrag binnen een maand na aanvang van de lessen. Als het in meerdere termijnen is dan gelden andere (hogere) tarieven.
– Moeders met kinderen kunnen een termijnbetaling afspreken.
– Als er geen betaling is verricht op de afgesproken datum zullen leerlingen niet worden toegelaten tot de lessen en kan men ook niet meedoen met proef-/afzwemmen.
– Betaalde lesgelden worden op geen enkele wijze teruggegeven.
– Lessen worden nooit gecompenseerd. Dus ook NIET bij ziekte.
– Als een leerling niet komt of wilt stoppen met de zwemlessen dan blijft de betalingsverplichting staan.
– Uitzondering: Als er als uiterste geval toch het overeenkomst geannuleerd moet worden dan worden het aantal lessen t/m de bepaalde datum aantal lessen x  € 25,- per les berekent.

NB:
a) Door de zwemvereniging kan er in sommige gevallen besloten worden om de vordering uit handen te geven aan een incasso-bureau.
b) Leerlingen die niet aan hun betalingsverplichting voldaan hebben komen ook op de wanbetalers lijst van de vereniging.

LESSEN
–  Als een leerling een les mist dan wordt deze niet gecompenseerd. Dus geen inhaal-les.
–  Ouder(s) van jongeren van 12 jaar en jonger brengen hun kinderen zelf naar binnen en brengen naar zijn groep en halen weer na de les op. Vereniging neemt hier geen verantwoording voor.
–  Leskaart overhandigen aan de lesgever. Zonder leskaart worden leerlingen niet toegelaten tot de les. Mocht je je persoonlijke leskaart vergeten zijn, vraag bij het tafeltje om een losse leskaart.
– Als een les wegvalt door onverwachte redenen dan wordt door de vereniging minimaal 1 week ervoor brieven uitgedeeld. Als je de week ervoor niet was en je twijfelt of er zwemmen is dan dien je zelf met ons contact op te nemen. Bellen/sms’en/whatsuppen of emailen. Zie ook de zwemdata.   
–  Leerlingen kunnen hun plaats niet met iemand anders ruilen.
–  Leden dienen in hun eigen lesuur les te volgen.
– Als de zwemleider er nog niet is en als er ook geen andere bevoegde persoon aanwezig is mogen les-zwemmers niet in het water!

KLEDINGREGELS
–  U dient zich te houden aan de kledingregels: zie zwemkledingeisen

Als men niet aan de kledingregels voldoet zal er gevraagd worden om passende kleding aan te trekken of weg te gaan. Als men nog niet in het water is geweest zal de toegangsprijs terugbetaald worden. Als men geen passende kleding aantrekt en ook moeilijk doet en niet weggaat zijn de toezichthouders vrij  om hulp bij te roepen, o.a. de hulp van de beveiliging.

– Meisjes t/m 8 jaar mogen wel in bikini als ze nog geen volgroeid lichaam hebben.
–  Als een leerling een les mist dan wordt deze niet gecompenseerd.
–  Geen kleding in de cabines. Kleding die in de omkleed-cabines worden achtergelaten worden verwijderd.
–  Zwemvereniging is niet aansprakelijk voor spullen van zwemmers o.a.bij diefstal en schade en dus zwemmers zijn zelf verantwoordelijk voor hun spullen.

ALGEMEEN
–  Jongens t/m 6 jaar mogen ook komen zwemmen met hun moeders op de zondag. Bij een ouder uitziende jongen kan een legitimatie gevraagd worden.
Op de zaterdagen mogen meisjes echter maar t/m 5 jaar met de vader vrijzwemmen. Als ze jarig zijn geweest (6) kan het helaas niet meer. We kunnen ook legitimatie vragen.
–  Vrij-/recreatiezwemmen: zwemmers zonder diploma alleen in het recreatiedeel. Zwemmers met diploma ook in 1.40-2m diep.
02. Zwemvereniging Atlantis houdt zich het recht ten allen tijde om zwemmer(s) zonder opgaaf van redenen te weigeren. Dit zal vooral het geval zijn als er vaker problemen zijn geweest met de betreffende persoon of personen.
–  Elkaar met respect behandelen en luisteren naar de toezichthouders/bevoegde personen ter plekke. Als men ruzie zoekt en grof wordt, scheld, schreeuwt, probeert de mensen of de toezichthouders te intimideren en verbaal en non-verbaal dreigementen uit dan zal heel erg waarschijnlijk die persoon of personen nooit meer toegelaten worden bij de vereniging.
– Na de les alleen afspoelen of alleen het haar wassen. Zwembad is geen hamam en dus met klem vragen we de leerlingen heel snel te douchen en weggaan zodat andere leerlingen ook de kans krijgen zich af te spoelen zodat we met zijn allen op tijd klaar zijn. Schoonmakers van het zwembad moeten op tijd beginnen dus moeten wij zorgen dat wij ook op tijd weggaan.Vanaf 21.00 kunnen schoonmakers (ook mannen binnenkomen).
DUS leerlingen die in het tweede uur zwemmen hebben tot 20.45 de tijd om naar de kleedkamers te gaan en tot 21.00 uur om zich aan te kleden. Dus om 21.05 uur dienen we buiten/weg te zijn. En als we een derde lesuur hebben dan om 21.45 dienen de leerlingen al onder de douches vandaan te zijn!

HYGIENE
– Verboden met straatschoenen binnen op de witte tegels te lopen. Neem een slipper mee.
–  Altijd douchen voor de les.

1000 bacteriën…

Dus willen wij duidelijk maken dat het douchen voor het zwemmen geen betutteling is, maar pure noodzaak? Een artikel van TwentyTwoWords legt het even haarfijn uit. Wij dragen namelijk 1000 bacteriën met ons mee en 40 soorten schimmels. Wees gerust dit is op zich niet erg. De meesten zijn eigenlijk goed voor je, want de goede bacteriën houden voor ons de slechte weg. Maar wil je al deze bacteriën vervolgens in het zwembadwater hebben? Lijkt mij niet. Want zoals je weet verdubbelen bacteriën zich ook nog eens razendsnel in warme vochtige ruimten. Het beste is dus uiteindelijk om de 1000 bacteriën en 40 soorten schimmels lekker door het putje te laten verdwijnen voordat je het zwembad induikt…

–  Dames: Geen maandverband van u, geen luiers van uw kinderen en geen andere vuil in de kleedkamers achterlaten AUB.
–  We met zijn allen dienen (huisregels zwembad) de ruimtes redelijk opgeruimd achter te laten. Dringend verzoek om alles in de prullenbakken in te gooien en niet op de grond. Als we met zijn allen hier geen rekening mee houden dan kunnen de kosten stijgen zodat we ook gedwongen zullen zijn om de toegangstarieven te verhogen.

RECREATIEZWEMMEN OP DE ZONDAGEN:
– 18.45 – 20.15 Recreatiezwemmers dienen 20.15 uit het water te zijn en hebben ze totaal 15 minuten om snel af te spoelen en naar de kleedkamers te gaan. En 15 minuten om zich om te kleden. Dit omdat de les-zwemmers daarna ook de ruimte moeten hebben om zich aan te kleden.

NB: Bij ons kunnen alleen onze leden vrij-/recreatiefzwemmen. Er zijn ook strippenkaarten aanwezig.
NOTE: GAARNE NIET UITGEBREID GAAN DOUCHEN. DAAR IS HET ZWEMBAD NIET VOOR. ALLEEN HET HAAR WASSEN EN AFSPOELEN EN WEGGAAN. ALS IEDEREEN UITGEBREID GAAT DOUCHEN DAN KAN  NIET IEDEREEN AAN BOD KOMEN. ALS HET BLIJFT DOORGAAN DAN KAN HET ZWEMBAD BESLUITEN OM O.A. SHAMPOO TE VERBIEDEN.

DEZE REGELS ZIJN ONDER VOORBEHOUD EN KAN VAN TIJD TOT TIJD ZONODIG  AANGEPAST WORDEN.