Jeugdfonds SPORT Amsterdam

Nieuw bericht JeugdFonds Sport per 4 juli 2019:

Afwezigheidsregels kinderen JFS Amsterdam

Voordat het zomerreces aanvangt, maken de meeste zwembaden een inventarisatie van zwemleerlingen voor het nieuwe schooljaar. 19 maart jl is de nieuwe vergoedingssystematiek ingegaan van Jeugdfonds Sport Amsterdam (JFSA). De nieuwe diplomagarantie biedt helderheid en transparantie voor ouders, maar vergt daarentegen inzet en aanwezigheid van het kind. Om deze reden heeft JFSA als leidraad de volgende voorwaarden gesteld aan de zwemvergoeding van het kind met een A, B en een C-diploma met diplomagarantie:

 •           Voor het A- diploma geldt dat het kind maximaal 7x afwezig mag zijn (met afmelding) anders vervalt de diplomagarantie voor een A-diploma. Het kind mag doorgaan met lessen, maar in dit geval kan de aanbieder de maandelijkse zwemkosten na 1,5 jaar in rekening brengen bij de ouders van het kind.
 •          Voor het B- diploma én het C-diploma geldt dat het kind maximaal 3x afwezig mag zijn (met afmelding) anders vervalt de diplomagarantie voor een B en/of C-diploma. Het kind kan dan na 4 maanden door met zwemlessen, maar in dit geval kan de aanbieder de maandelijkse zwemkosten na 4 maanden bij de ouders van het kind in rekening brengen.
 •           Voor alle diploma’s geldt dat indien het kind 3x afwezig is zonder afmelding, de aanbieder het kind kan uitroosteren. Het recht op een vergoeding van diplomazwemmen voor het kind komt dan te vervallen.

 In uitzonderingsgevallen waarbij kinderen voor langere tijd aaneengesloten afwezig zijn (bijv. als gevolg van ziekte, blessure) is het aan te raden kinderen uit te roosteren en later opnieuw te laten beginnen.

 We gaan ervan uit dat de zwemaanbieders deze aanwezigheidsregels bij de start van de zwemlessen  goed communiceren met ouders en hen ook hieraan helpen herinneren indien het kind met enige regelmaat afwezig is om vroegtijdige uitval zoveel mogelijk te voorkomen. In het uiterste geval dat het kind niet meer komt opdagen, zouden wij dit heel graag van de zwemaanbieder horen. Het kan zijn dat er wellicht meer speelt in de familie van het kind en wellicht zouden collega’s van SINA (Stichting Samen is niet Alleen) een huisbezoek kunnen inplannen om te kijken of en hoe we deze familie kunnen helpen.
———————————————————————————————————
Bericht Jeugdfonds Sport per 1 juli 2019:
– Vergoeding ook weer voor de zwemvaardigheid 1,2,3!

We hebben vandaag 1 juli goed nieuws van JeugdFonds Sport ontvangen! Zie hun bericht:

In maart dit jaar zijn we een vernieuwende samenwerking met jullie aangegaan waar we een nieuwe vergoedingssystematiek vanuit Jeugdfonds Sport Amsterdam voor het Zwem-ABC hanteren. Binnen ons fonds zijn we dagelijks bezig met het continu verbeteren van ons beleid en we hopen met deze nieuwe vergoedingssystematiek transparantie en gelijke toegankelijkheid voor onze gezamenlijke doelgroep te creëren met behoud van kwaliteit. Binnen een jaar staat er een evaluatie van deze pilot op de agenda en ondertussen blijven we graag in gesprek met jullie, de intermediairs en de ouders van de kinderen.

Uit gesprekken met verschillende zwemaanbieders is de afgelopen maanden gebleken dat door het niet vergoeden van zwemvaardigheden door Jeugdfonds Sport Amsterdam er weinig kinderen doorstromen naar structureel zwemmen als sportbeoefening na het behalen van hun ABC-diploma’s. Om deze reden zullen we vanaf deze maand (juli 2019) ook Zwemvaardigheden vergoeden voor kinderen uit onze doelgroep voor een bedrag van maximaal 300 Euro per jaar. De regels zoals opgesteld voor diplomazwemmen ABC zijn hierop niet van toepassing. De vergoeding wordt uitgegeven zoals andere sportvergoedingen, waarbij het ‘sportjaar’ van 1 september t/m 31 augustus wordt aangehouden.

Daarnaast bleek uit gesprekken met jullie dat zwemaanbieders niet altijd op de hoogte zijn van het vergoeden van peuterzwemmen (max 300 Euro per jaar). Deze vergoeding is voornamelijk bedoeld voor de doelgroep van kinderen onder de 5 jaar (bij 4 jaar en 10 maanden kan het kind zich inschrijven voor Zwem-ABC).

DUS vergoeding is voor:
A éénmalig  € 540,- 
B éénmalig  € 150,- 
C éénmalig  € 150,- 
ZWEMVAARDIGHEID 1,2,3 €  300,- per jaar
SURVIVAL 1,2,3 €300,- per jaar.

=============================================================

OVERGANGSREGELING:
    Voor kinderen die voor 19 maart 2019 al een aanvraag hebben ingediend voor een vergoeding van zwemles bij JFSA kan nog éénmaal een vergoeding van €240,-  worden aangevraagd om bij dezelfde aanbieder het lopende diplomaproject te vervolgen. Voor diploma A bedraagt dat maximaal € 240,- en voor B en C €150,-. 

PER 18/03/2019 BERICHT VAN JEUGDFONDS SPORT:

 
Verandering aanvraag zwemvergoeding kind 
Beste zwemaanbieder,

Morgen gaat ons nieuwe samenwerkingsverband in en we gaan ons uiterste best doen om samen met jullie zoveel mogelijk kinderen aan het zwemmen te krijgen.
We hebben de intermediairs op de hoogte gesteld met een mail (zie hieronder) en op onze website hebben we de spelregels en de lijst van jullie en de andere zwemaanbieders geplaatst. Indien jullie vragen hebben, mail ons dan vooral. Het begin van een nieuw beleid is in het begin wellicht tijdrovend, maar we hebben er vertrouwen in dat het op de lange duur zowel voor de kinderen als jullie een positieve uitwerking zal hebben.
Succes en hieronder kun je de mail lezen die is uitgegaan naar de 1100 intermediairs in Amsterdam:

EMAIL DIE IS UITGEGAAN NAAR DE INTERMEDIAIRS:

Vanaf morgen, dinsdag 19 maart 2019, hanteert Jeugdfonds Sport Amsterdam (JFSA) een nieuwe werkwijze ten aanzien van de vergoeding voor diplomazwemmen voor kinderen. Er geldt vanaf deze datum een vaste vergoeding voor het traject om een zwemdiploma A, een zwemdiploma B en een zwemdiploma C te behalen mét diplomagarantie. 

Dit brengt veranderingen met zich mee voor jou als intermediair. De aanvraag voor een vergoeding wordt nog steeds ingediend door jou bij JFSA en deze wordt vervolgens door ons administratief en financieel afgehandeld. Maar niet alle zwembaden doen mee aan deze nieuwe regeling. Het is dus belangrijk dat je deze lijst van zwemaanbieders van tevoren checkt. Het bedrag dat vergoedt wordt, is verschillend per diploma, maar deze hoeft nog maar 1x voor een diploma te worden aangevraagd. De zwembaden staan immers garant dat jouw kind lessen mag volgen totdat het diploma behaalt is. Ook wordt er een aanwezigheidsvoorwaarde aan de kinderen in het nieuwe zwemaanbod toegevoegd en het zou fijn zijn als jullie de ouders hierop kunnen wijzen. Voor de kinderen die nu al via Jeugdfonds Sport aan een zwemtraject zijn begonnen, geldt een overgangsregeling. Een uitgebreide versie van de nieuwe regels en een lijst met deelnemende zwembaden is te vinden op onze website, maar hieronder kun je alvast de belangrijkste veranderingen in het kort doornemen:

ALGEMENE REGELS
Vaste vergoeding voor het behalen van een diploma.

 • A-diploma: 540 euro
 • B-diploma: 150 euro
 • C-diploma: 150 euro                

– Kosten voor inschrijving en diploma zijn wel voor eigen rekening van de ouders, maar er mag geen aanvullend bedrag worden gevraagd door de zwemaanbieder
– Diplomagarantie; het kind mag zwemmen tot het diploma is behaald, mits het kind voldoet aan de aanwezigheidsvoorwaarden (zie onder kopje aanwezigheidsvoorwaarden). Anders moeten de ouders zelf gaan betalen of vervalt de plek van hun kind.
– Minimumleeftijd om te starten met zwemmen voor een diploma is 5 jaar. De inschrijving kan vanaf 2 maanden voor het 5e levensjaar van het kind bij JFS worden ingediend.AANMELDING & GOEDKEURING VAN EEN ZWEMAANVRAAG 

 1. Ouder schrijft zich in bij zwemaanbiederen betaalt inschrijfkosten en/of diplomakosten; 
 2. Aan de hand van het betalingsbewijs, doet de ouder samen met de intermediair een aanvraag bij JFSA voor vergoeding;
 3. Kind kan starten met zwemmen, of wordt op een wachtlijst geplaatst;
 4. Intermediair ontvangt een bericht van goedkeuring van de aanvraag als er gestart kan worden met zwemmen;
 5. De zwemaanbieder roept het kind op om te gaan zwemmen;
 6. Tijdens een traject voor een diploma is wisselen van aanbieder niet mogelijk.

AANWEZIGHEIDSVOORWAARDEN
Het is belangrijk om de ouders van het kind op de aanwezigheidsvoorwaarden te wijzen, alleen dan leert een kind goed zwemmen.
– Bij 7x afwezigheid (met afmelding, ongeacht de reden) vervalt de diplomagarantie voor een A-diploma. In dat geval betaalt de ouder na 1,5 jaar A-diploma zelf de maandelijkse kosten voor een A-diploma.
– Bij 3 x afwezigheid (met afmelding) vervalt de diplomagarantie voor een B- of C-diploma. In dat geval betaalt de ouder na 4 maanden zelf de maandelijkse kosten voor een B- of C-diploma.
– Bij 3 x afwezigheid zonder afmelding kan de aanbieder uw kind uitroosteren. Het recht op een vergoeding van diplomazwemmen voor uw kind komt daarmee te vervallen.
 
OVERGANGSREGELING
Zwemt het kind al bij een aanbieder die NIET op de lijst staat maar heeft hij/zij nog geen diploma behaald? In 2019 kan nog éénmaal een vergoeding van 240 euro worden aangevraagd om bij deze aanbieder het lopende diplomatraject af te ronden indien er gezwommen wordt voor A en 150 euro als er gezwommen wordt voor B of C.