Jeugdfonds SPORT Amsterdam

PER HEDEN PER 18/03/2019:
BERICHT STICHTING AAN ONS en AAN DE INTERMEDIAIRS:

Verandering aanvraag zwemvergoeding kind 

Beste zwemaanbieder,

Morgen gaat ons nieuwe samenwerkingsverband in en we gaan ons uiterste best doen om samen met jullie zoveel mogelijk kinderen aan het zwemmen te krijgen.
We hebben de intermediairs op de hoogte gesteld met een mail (zie hieronder) en op onze website hebben we de spelregels en de lijst van jullie en de andere zwemaanbieders geplaatst. Indien jullie vragen hebben, mail ons dan vooral. Het begin van een nieuw beleid is in het begin wellicht tijdrovend, maar we hebben er vertrouwen in dat het op de lange duur zowel voor de kinderen als jullie een positieve uitwerking zal hebben.
Succes en hieronder kun je de mail lezen die is uitgegaan naar de 1100 intermediairs in Amsterdam.
Hartelijke groet,
Kim Stoutenbeek en Levi Heimans
—————————————————————
EMAIL DIE IS UITGEGAAN NAAR DE INTERMEDIAIRS:

Vanaf morgen, dinsdag 19 maart 2019, hanteert Jeugdfonds Sport Amsterdam (JFSA) een nieuwe werkwijze ten aanzien van de vergoeding voor diplomazwemmen voor kinderen. Er geldt vanaf deze datum een vaste vergoeding voor het traject om een zwemdiploma A, een zwemdiploma B en een zwemdiploma C te behalen mét diplomagarantie. 

Dit brengt veranderingen met zich mee voor jou als intermediair. De aanvraag voor een vergoeding wordt nog steeds ingediend door jou bij JFSA en deze wordt vervolgens door ons administratief en financieel afgehandeld. Maar niet alle zwembaden doen mee aan deze nieuwe regeling. Het is dus belangrijk dat je deze lijst van zwemaanbieders van tevoren checkt. Het bedrag dat vergoedt wordt, is verschillend per diploma, maar deze hoeft nog maar 1x voor een diploma te worden aangevraagd. De zwembaden staan immers garant dat jouw kind lessen mag volgen totdat het diploma behaalt is. Ook wordt er een aanwezigheidsvoorwaarde aan de kinderen in het nieuwe zwemaanbod toegevoegd en het zou fijn zijn als jullie de ouders hierop kunnen wijzen. Voor de kinderen die nu al via Jeugdfonds Sport aan een zwemtraject zijn begonnen, geldt een overgangsregeling. Een uitgebreide versie van de nieuwe regels en een lijst met deelnemende zwembaden is te vinden op onze website, maar hieronder kun je alvast de belangrijkste veranderingen in het kort doornemen:

ALGEMENE REGELS
Vaste vergoeding voor het behalen van een diploma.

 • A-diploma: 540 euro
 • B-diploma: 150 euro
 • C-diploma: 150 euro                

– Kosten voor inschrijving en diploma zijn wel voor eigen rekening van de ouders, maar er mag geen aanvullend bedrag worden gevraagd door de zwemaanbieder
– Diplomagarantie; het kind mag zwemmen tot het diploma is behaald, mits het kind voldoet aan de aanwezigheidsvoorwaarden (zie onder kopje aanwezigheidsvoorwaarden). Anders moeten de ouders zelf gaan betalen of vervalt de plek van hun kind.
– Minimumleeftijd om te starten met zwemmen voor een diploma is 5 jaar. De inschrijving kan vanaf 2 maanden voor het 5e levensjaar van het kind bij JFS worden ingediend.AANMELDING & GOEDKEURING VAN EEN ZWEMAANVRAAG 

 1. Ouder schrijft zich in bij zwemaanbiederen betaalt inschrijfkosten en/of diplomakosten; 
 2. Aan de hand van het betalingsbewijs, doet de ouder samen met de intermediair een aanvraag bij JFSA voor vergoeding;
 3. Kind kan starten met zwemmen, of wordt op een wachtlijst geplaatst;
 4. Intermediair ontvangt een bericht van goedkeuring van de aanvraag als er gestart kan worden met zwemmen;
 5. De zwemaanbieder roept het kind op om te gaan zwemmen;
 6. Tijdens een traject voor een diploma is wisselen van aanbieder niet mogelijk.

AANWEZIGHEIDSVOORWAARDEN
Het is belangrijk om de ouders van het kind op de aanwezigheidsvoorwaarden te wijzen, alleen dan leert een kind goed zwemmen.
– Bij 7x afwezigheid (met afmelding, ongeacht de reden) vervalt de diplomagarantie voor een A-diploma. In dat geval betaalt de ouder na 1,5 jaar A-diploma zelf de maandelijkse kosten voor een A-diploma.
– Bij 3 x afwezigheid (met afmelding) vervalt de diplomagarantie voor een B- of C-diploma. In dat geval betaalt de ouder na 4 maanden zelf de maandelijkse kosten voor een B- of C-diploma.
– Bij 3 x afwezigheid zonder afmelding kan de aanbieder uw kind uitroosteren. Het recht op een vergoeding van diplomazwemmen voor uw kind komt daarmee te vervallen.
 
OVERGANGSREGELING
Zwemt het kind al bij een aanbieder die NIET op de lijst staat maar heeft hij/zij nog geen diploma behaald? In 2019 kan nog éénmaal een vergoeding van 240 euro worden aangevraagd om bij deze aanbieder het lopende diplomatraject af te ronden indien er gezwommen wordt voor A en 150 euro als er gezwommen wordt voor B of C. 

DEELNEMENDE ZWEMBADEN
– Zie hier de lijst met samenwerkende zwemaanbieders.

We hopen dat de informatie duidelijk is, maar indien je nog vragen hebt, mail ons vooral: kim.amsterdam@jeugdfondssport.nl

Sportieve groet,
Levi Heimans & Kim Stoutenbeek
Jeugdfonds Sport Amsterdam

——————————————————————————————–

NIEUW PER 1 MAART 2019 (onderstaande bericht van Jeugdfonds Sport ontvangen).  

klik op deze link voor meer informatie: Bekijk de spelregels 2019 hier. 

Looptijd

Naar aanleiding van ons samenwerkingsverband met de gemeente Amsterdam (SV Jeugd) hebben we jou in september 2018 reeds geïnformeerd over aanpassingen van de looptijd van JFS sportaanvragen. Graag zetten we deze veranderingen nog even op een rij:

 • Sinds september 2018 loopt de periode waarin een aanvraag geldt van 1 september tot en met 31 augustus. Uiteraard kan men gedurende het hele jaar aanvragen doen, maar als een aanvraag bijvoorbeeld 1 november wordt ingediend/goedgekeurd, dan loopt de aanvraag tot en met 31 augustus.
 • Dit heeft als gevolg dat kinderen ieder jaar op 1 september kunnen wisselen van sport. Hiermee loopt de looptijd parallel met het schoolseizoen en in veel gevallen ook met het sportseizoen.

Hoogte vergoeding JFS na 1 maart
Voor aanvragen die vóór 1 maart worden goedgekeurd, kan tot maximaal 300 euro worden vergoed waarvan maximaal 80 euro aan attributen mag worden besteed. Omdat door de wijziging in looptijd aanvragen korter dan 12 maanden kunnen duren, is er een nieuwe regel tav de hoogte van een vergoeding voor aanvragen later in het ‘sportjaar’. Voor aanvragen die na 1 maart worden goedgekeurd, kan tot maximaal 150 euro worden vergoed waarvan maximaal 40 euro aan attributen mag worden besteed. De 300 of 150 euro zijn maximale bijdragen; in alle gevallen wordt gevraagd de daadwerkelijke reële kosten aan te vragen.

Uitzondering:

De wijziging voor looptijd van aanvragen geldt niet voor aanvragen van diplomazwemmen. Aanvragen voor vergoeding van diplomazwemmen kunnen alleen via Jeugdfonds Sport worden ingediend, dus niet via de stadspas.
Ken jij eigenlijk alle andere spelregels? Bekijk de spelregels 2019 hier.