Jeugdfonds SPORT Amsterdam

Beste lezer, 
1 – zie onderstaande bericht van Jeugdfonds Sport per 18-03-2019.

2 – Naast de vergoedingen voor de A,B,C diploma’s vergoedt Jeugdfonds Sport ook andere zwemsporten zoals SURVIVAL.  
Dus omdat survival onder zwemsport valt, kan er gewoon per sportseizoen een aanvraag worden gedaan.

3 – Helaas geeft Jeugdfonds Sport op dit moment GEEN vergoeding voor de zwemvaardigheiddiploma’s (1,2,3).

 

 

PER HEDEN PER 18/03/2019 BERICHT VAN JEUGDFONDS SPORT:

Verandering aanvraag zwemvergoeding kind 
Beste zwemaanbieder,

Morgen gaat ons nieuwe samenwerkingsverband in en we gaan ons uiterste best doen om samen met jullie zoveel mogelijk kinderen aan het zwemmen te krijgen.
We hebben de intermediairs op de hoogte gesteld met een mail (zie hieronder) en op onze website hebben we de spelregels en de lijst van jullie en de andere zwemaanbieders geplaatst. Indien jullie vragen hebben, mail ons dan vooral. Het begin van een nieuw beleid is in het begin wellicht tijdrovend, maar we hebben er vertrouwen in dat het op de lange duur zowel voor de kinderen als jullie een positieve uitwerking zal hebben.
Succes en hieronder kun je de mail lezen die is uitgegaan naar de 1100 intermediairs in Amsterdam:

EMAIL DIE IS UITGEGAAN NAAR DE INTERMEDIAIRS:

Vanaf morgen, dinsdag 19 maart 2019, hanteert Jeugdfonds Sport Amsterdam (JFSA) een nieuwe werkwijze ten aanzien van de vergoeding voor diplomazwemmen voor kinderen. Er geldt vanaf deze datum een vaste vergoeding voor het traject om een zwemdiploma A, een zwemdiploma B en een zwemdiploma C te behalen mét diplomagarantie. 

Dit brengt veranderingen met zich mee voor jou als intermediair. De aanvraag voor een vergoeding wordt nog steeds ingediend door jou bij JFSA en deze wordt vervolgens door ons administratief en financieel afgehandeld. Maar niet alle zwembaden doen mee aan deze nieuwe regeling. Het is dus belangrijk dat je deze lijst van zwemaanbieders van tevoren checkt. Het bedrag dat vergoedt wordt, is verschillend per diploma, maar deze hoeft nog maar 1x voor een diploma te worden aangevraagd. De zwembaden staan immers garant dat jouw kind lessen mag volgen totdat het diploma behaalt is. Ook wordt er een aanwezigheidsvoorwaarde aan de kinderen in het nieuwe zwemaanbod toegevoegd en het zou fijn zijn als jullie de ouders hierop kunnen wijzen. Voor de kinderen die nu al via Jeugdfonds Sport aan een zwemtraject zijn begonnen, geldt een overgangsregeling. Een uitgebreide versie van de nieuwe regels en een lijst met deelnemende zwembaden is te vinden op onze website, maar hieronder kun je alvast de belangrijkste veranderingen in het kort doornemen:

ALGEMENE REGELS
Vaste vergoeding voor het behalen van een diploma.

  • A-diploma: 540 euro
  • B-diploma: 150 euro
  • C-diploma: 150 euro                

– Kosten voor inschrijving en diploma zijn wel voor eigen rekening van de ouders, maar er mag geen aanvullend bedrag worden gevraagd door de zwemaanbieder
– Diplomagarantie; het kind mag zwemmen tot het diploma is behaald, mits het kind voldoet aan de aanwezigheidsvoorwaarden (zie onder kopje aanwezigheidsvoorwaarden). Anders moeten de ouders zelf gaan betalen of vervalt de plek van hun kind.
– Minimumleeftijd om te starten met zwemmen voor een diploma is 5 jaar. De inschrijving kan vanaf 2 maanden voor het 5e levensjaar van het kind bij JFS worden ingediend.AANMELDING & GOEDKEURING VAN EEN ZWEMAANVRAAG 

  1. Ouder schrijft zich in bij zwemaanbiederen betaalt inschrijfkosten en/of diplomakosten; 
  2. Aan de hand van het betalingsbewijs, doet de ouder samen met de intermediair een aanvraag bij JFSA voor vergoeding;
  3. Kind kan starten met zwemmen, of wordt op een wachtlijst geplaatst;
  4. Intermediair ontvangt een bericht van goedkeuring van de aanvraag als er gestart kan worden met zwemmen;
  5. De zwemaanbieder roept het kind op om te gaan zwemmen;
  6. Tijdens een traject voor een diploma is wisselen van aanbieder niet mogelijk.

AANWEZIGHEIDSVOORWAARDEN
Het is belangrijk om de ouders van het kind op de aanwezigheidsvoorwaarden te wijzen, alleen dan leert een kind goed zwemmen.
– Bij 7x afwezigheid (met afmelding, ongeacht de reden) vervalt de diplomagarantie voor een A-diploma. In dat geval betaalt de ouder na 1,5 jaar A-diploma zelf de maandelijkse kosten voor een A-diploma.
– Bij 3 x afwezigheid (met afmelding) vervalt de diplomagarantie voor een B- of C-diploma. In dat geval betaalt de ouder na 4 maanden zelf de maandelijkse kosten voor een B- of C-diploma.
– Bij 3 x afwezigheid zonder afmelding kan de aanbieder uw kind uitroosteren. Het recht op een vergoeding van diplomazwemmen voor uw kind komt daarmee te vervallen.
 
OVERGANGSREGELING
Zwemt het kind al bij een aanbieder die NIET op de lijst staat maar heeft hij/zij nog geen diploma behaald? In 2019 kan nog éénmaal een vergoeding van 240 euro worden aangevraagd om bij deze aanbieder het lopende diplomatraject af te ronden indien er gezwommen wordt voor A en 150 euro als er gezwommen wordt voor B of C.